Etichetă: tarife la apă și canalizare

Cresc tarifele la apă și canalizare, de la 1 iulie!

Tarifele Aquatim pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestate, se vor majora începând cu 1 iulie, în toată aria de operare. Astfel, tariful serviciului de alimentare cu apă va fi de 5,30 lei/mc (fără TVA), iar cel al serviciului de canalizare va fi 5,33 lei/mc (fără TVA). La aceste tarife se adaugă cota legală de TVA, în cuantum de 9% pentru fiecare serviciu.

Majorarea tarifelor reprezintă una din conditionalitățile impuse de Uniunea Europeană pentru realizarea investițiilor finanțate prin Fondul de Coeziune, în sumă de aproximativ 240 milioane de Euro, derulate în prezent de Aquatim. Datorită acestui amplu proiect de investiții din fonduri europene, judeţul Timiş va beneficia de 22 stații de tratare a apei, 483 km de conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de rețele de canalizare, o linie de valorificare energetică a nămolului de epurare și un sistem SCADA regional, de control și monitorizare automată a proceselor.

Strategia tarifară a fost aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și cuprinde pentru anul 2022 o creștere în termeni reali de 15% și formula de calcul pentru aplicarea inflației. Nivelul inflației de la ultimul tarif aprobat și până în prezent, conform indicelui de creștere a prețurilor de consum, rezultat din aplicarea formulei de calcul este de 15,5%.

După aplicarea majorării, Aquatim va avea, în continuare, unul din cele mai mici preţuri la serviciile de apă și canalizare din România.


email: [email protected] | Publicitate +40 731 028 626
© Sursa de Vest. Toate drepturile rezervate. WebDesign NRGO.